Olimpia – muzeum

Muzeum archeologiczne w Olimpii jest jednym z najważniejszych muzeów w Grecji. Pokazuje ono długą i ciekawą historię najbardziej uświęconego sanktuarium starożytności, sanktuarium Zeusa, ojca Bogów i Ludzi, miejsca gdzie narodziła się idea igrzysk olimpijskich. Bogactwo i różnorodność zabytków spowodowało, że stanowisko archeologiczne w Olimpii zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Stała ekspozycja w muzeum zawiera znaleziska pochodzące z wykopalisk znajdującym się na terenie świętego gaju, zwanego Altis. Był to 4-hektarowy obszar otoczony murem, na którym sukcesywnie wznoszono nowe budowle sakralne ku czci Zeusa, a także innych greckich Bogów. W takim ważnym  miejscu kultu religijnego przez były gromadzone prace wybitnych artystów starożytnych. Na szczególną uwagę zasługuje przebogata kolekcja starożytnych rzeźb np. głowa Hery […]

Kultura grecji

Bogactwo i różnorodność kultury Grecji ma źródło  w jej długiej liczącej setki lat historii. W tak długim okresie czasu na kulturę rdzennych mieszkańców greckiej ziemi oddziaływały systemy wartości innych narodów, zwłaszcza że w terytorium Grecji znajdowało się wielokrotnie pod okupacją innych państw. Nie bez znaczenia było położenie Grecji, która z jednej strony była pod wpływem kultury zachodnioeuropejskiej, a z drugiej strony występował wpływ krajów Bliskiego Wschodu. O ile wpływy innych systemów wartości miały istotne znaczenie dla kształtowania się kultury Grecji, to jednak podstawowe wartości kultury Grecji pochodzą od mieszańców Starożytnej Grecji, kolebki europejskiej demokracji. Grecy z Grecji kontynentalnej i z greckich wysp są dumni z tego wielowiekowego dziedzictwa kulturalnego i potrafią o nim mówić z pasją. Wiedzą oni, […]

Grecja- najważniejsze dane

Ustrój polityczny Grecji Grecja jest demokracją parlamentarną. Parlament składa się z 300 posłów, którzy wybierani są na czteroletnią kadencję. Parlament sprawuje władzę ustawodawczą. Władzę wykonawczą sprawuje rząd i prezydent. Prezydent Grecji jest głową państwa greckiego. Jest on wybierany na pięcioletnią kadencję przez grecki parlament. Wraz z prezydentem władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów. Jej przewodniczący, czyli Premier jest powoływany przez prezydenta z najbardziej licznej frakcji parlamentarnej. Symbole Grecji