Olimpia – muzeum

Muzeum archeologiczne w Olimpii jest jednym z najważniejszych muzeów w Grecji. Pokazuje ono długą i ciekawą historię najbardziej uświęconego sanktuarium starożytności, sanktuarium Zeusa, ojca Bogów i Ludzi, miejsca gdzie narodziła się idea igrzysk olimpijskich. Bogactwo i różnorodność zabytków spowodowało, że stanowisko archeologiczne w Olimpii zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Ekaspoanat z muzeum w Olimpii

Koryncki hełm z brązu - Muzeum Archeologiczne - Olimpia

Stała ekspozycja w muzeum zawiera znaleziska pochodzące z wykopalisk znajdującym się na terenie świętego gaju, zwanego Altis. Był to 4-hektarowy obszar otoczony murem, na którym sukcesywnie wznoszono nowe budowle sakralne ku czci Zeusa, a także innych greckich Bogów. W takim ważnym  miejscu kultu religijnego przez były gromadzone prace wybitnych artystów starożytnych.

Na szczególną uwagę zasługuje przebogata kolekcja starożytnych rzeźb np. głowa Hery z VI w. p.n.e. i posąg Hermesa Praksytelesa z IV w. p.n.e.  Można tu podziwiać znaczną kolekcję przedmiotów z brązu, jedną z najbogatszych kolekcji tego typu w świecie (np.przedmioty z brązu, w tym perski hełm zdobyty przez Ateńczyków w bitwie pod Maratonem i hełm Miltiadesa, zwycięskiego ateńskiego dowódcy). Uwagę zwiedzających przyciąga także bogata kolekcja terakoty oraz przedmioty z pracowni znanego artysty Fidiasza (w tym kubek z jego podpisem). W muzeum jest również dział poświęcony antycznym igrzyskom olimpijskim. Można tam zobaczyć przyrządy sportowe używane przez ówczesnych zawodników: dyski do rzutu dyskiem, ciężary do podnoszenia i inne.

Ceny biletów (za:http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.jsp?obj_id=7126)

  • normalny – 6 euro
  • ulgowy – 3 euro

Kultura grecji

Bogactwo i różnorodność kultury Grecji ma źródło  w jej długiej liczącej setki lat historii. W tak długim okresie czasu na kulturę rdzennych mieszkańców greckiej ziemi oddziaływały systemy wartości innych narodów, zwłaszcza że w terytorium Grecji znajdowało się wielokrotnie pod okupacją innych państw. Nie bez znaczenia było położenie Grecji, która z jednej strony była pod wpływem kultury zachodnioeuropejskiej, a z drugiej strony występował wpływ krajów Bliskiego Wschodu.

O ile wpływy innych systemów wartości miały istotne znaczenie dla kształtowania się kultury Grecji, to jednak podstawowe wartości kultury Grecji pochodzą od mieszańców Starożytnej Grecji, kolebki europejskiej demokracji.

Kultura Grecji- tancerze z Krety

Grecy z Grecji kontynentalnej i z greckich wysp są dumni z tego wielowiekowego dziedzictwa kulturalnego i potrafią o nim mówić z pasją. Wiedzą oni, że wszystkie wartości kulturalne, które są przez nich kultywowane definiują ich przynależność etniczną i narodowościową. Tradycja, religia, muzyka, taniec, język, jedzenie i wino to składniki które są nieodłączną częścią greckiej tożsamości, sposobu życia  i ich stosunku do otaczającego świata.

Poznanie tych wszystkich wartości i sposobu życia rdzennych mieszkańców Grecji powinno być obowiązkowym punktem w planie wycieczki każdego turysty, bowiem takie eksplorowanie tradycji, zwyczajów i  sposobu życia może być niezwykle interesującym doświadczeniem.

Grecja- najważniejsze dane

Ustrój polityczny Grecji

Grecja jest demokracją parlamentarną. Parlament składa się z 300 posłów, którzy wybierani są na czteroletnią kadencję. Parlament sprawuje władzę ustawodawczą.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd i prezydent. Prezydent Grecji jest głową państwa greckiego. Jest on wybierany na pięcioletnią kadencję przez grecki parlament. Wraz z prezydentem władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów. Jej przewodniczący, czyli Premier jest powoływany przez prezydenta z najbardziej licznej frakcji parlamentarnej.

Symbole Grecji

Godło Grecji

Godło Grecji

Flaga Grecji

Flaga Grecji