Grecja- najważniejsze dane

Ustrój polityczny Grecji Grecja jest demokracją parlamentarną. Parlament składa się z 300 posłów, którzy wybierani są na czteroletnią kadencję. Parlament sprawuje władzę ustawodawczą. Władzę wykonawczą sprawuje rząd i prezydent. Prezydent Grecji jest głową państwa greckiego. Jest on wybierany na pięcioletnią kadencję przez grecki parlament. Wraz z prezydentem władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów. Jej przewodniczący, czyli Premier jest powoływany przez prezydenta z najbardziej licznej frakcji parlamentarnej. Symbole Grecji