Olimpia – muzeum

Muzeum archeologiczne w Olimpii jest jednym z najważniejszych muzeów w Grecji. Pokazuje ono długą i ciekawą historię najbardziej uświęconego sanktuarium starożytności, sanktuarium Zeusa, ojca Bogów i Ludzi, miejsca gdzie narodziła się idea igrzysk olimpijskich. Bogactwo i różnorodność zabytków spowodowało, że stanowisko archeologiczne w Olimpii zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Ekaspoanat z muzeum w Olimpii
Koryncki hełm z brązu - Muzeum Archeologiczne - Olimpia

Stała ekspozycja w muzeum zawiera znaleziska pochodzące z wykopalisk znajdującym się na terenie świętego gaju, zwanego Altis. Był to 4-hektarowy obszar otoczony murem, na którym sukcesywnie wznoszono nowe budowle sakralne ku czci Zeusa, a także innych greckich Bogów. W takim ważnym  miejscu kultu religijnego przez były gromadzone prace wybitnych artystów starożytnych.

Na szczególną uwagę zasługuje przebogata kolekcja starożytnych rzeźb np. głowa Hery z VI w. p.n.e. i posąg Hermesa Praksytelesa z IV w. p.n.e.  Można tu podziwiać znaczną kolekcję przedmiotów z brązu, jedną z najbogatszych kolekcji tego typu w świecie (np.przedmioty z brązu, w tym perski hełm zdobyty przez Ateńczyków w bitwie pod Maratonem i hełm Miltiadesa, zwycięskiego ateńskiego dowódcy). Uwagę zwiedzających przyciąga także bogata kolekcja terakoty oraz przedmioty z pracowni znanego artysty Fidiasza (w tym kubek z jego podpisem). W muzeum jest również dział poświęcony antycznym igrzyskom olimpijskim. Można tam zobaczyć przyrządy sportowe używane przez ówczesnych zawodników: dyski do rzutu dyskiem, ciężary do podnoszenia i inne.

Ceny biletów (za:http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.jsp?obj_id=7126)

  • normalny – 6 euro
  • ulgowy – 3 euro