Kultura grecji

Bogactwo i różnorodność kultury Grecji ma źródło  w jej długiej liczącej setki lat historii. W tak długim okresie czasu na kulturę rdzennych mieszkańców greckiej ziemi oddziaływały systemy wartości innych narodów, zwłaszcza że w terytorium Grecji znajdowało się wielokrotnie pod okupacją innych państw. Nie bez znaczenia było położenie Grecji, która z jednej strony była pod wpływem kultury zachodnioeuropejskiej, a z drugiej strony występował wpływ krajów Bliskiego Wschodu.

O ile wpływy innych systemów wartości miały istotne znaczenie dla kształtowania się kultury Grecji, to jednak podstawowe wartości kultury Grecji pochodzą od mieszańców Starożytnej Grecji, kolebki europejskiej demokracji.

Kultura Grecji- tancerze z Krety

Grecy z Grecji kontynentalnej i z greckich wysp są dumni z tego wielowiekowego dziedzictwa kulturalnego i potrafią o nim mówić z pasją. Wiedzą oni, że wszystkie wartości kulturalne, które są przez nich kultywowane definiują ich przynależność etniczną i narodowościową. Tradycja, religia, muzyka, taniec, język, jedzenie i wino to składniki które są nieodłączną częścią greckiej tożsamości, sposobu życia  i ich stosunku do otaczającego świata.

Poznanie tych wszystkich wartości i sposobu życia rdzennych mieszkańców Grecji powinno być obowiązkowym punktem w planie wycieczki każdego turysty, bowiem takie eksplorowanie tradycji, zwyczajów i  sposobu życia może być niezwykle interesującym doświadczeniem.