Greckie plaże

Niewątpliwą atutem przyciągajacym urlopowiczów do Grecji są doskonale utrzymane plaże i błękitna woda. Greckie wybrzeże ma około 16 000 km, z czego połowa przypada na wybrzeża tysięcy greckich wysp. Charakterystyczną cecha greckiego wybrzeża jest jego unikalne zróżnicowanie. Są tu ciągnące się kilometrami plaże, skalne urwiste zbocza, wybrzeża z wydmami.Jednak znaczna część wybrzeża to piaszczyste plaże.

Plaża w Balos
Plaża w Balos

Wysoka dbałość o utrzymanie dobrej reputacji greckich plaż przynosi doskonałe rezultaty. W 2009 roku 425 plażom i 8 marinom przyznany został certyfikat „Błękitna flaga”, który potwierdza bezpieczeństwo i komfort korzystania z takich kurortów. Przyznanie tego certyfikatu jakości poprzedzone jest dogłębną oceną każdej plaży cz poryu jachtowego.

 

Na taką ocenę składa się:

1. Czystość akwenu wodnego i lini brzegowej:

 • okresowa, laboratoryjna, weryfikacja czystości wody na kąpielisku
 • regularnego sprzątania plaży z nieczystości i różnych odpadków pozostawionych przez turystów
 • zapobieganie przedostawania się nieczystości miejskich bezpośrednio do akwenów wodnych
 • zapobieganie innym zagrożeniom czystości akwenu wodnego jak i plaży

2.Stopień organizacji obsługi plaży i zapewnianie bezpieczeństwa gościom:

 • informowanie o jakości wody w akwenie
 • natychmiastowa i zdecydowana reakcja w sytuacji zanieczyszczenia wody
 • dostateczna ilość ratowników, punkt pomocy medycznej,
 • odpowiednia infrastruktura sanitarna
 • zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych po plaży

3.Edukacja  ekologiczna i promowanie zachowań prośrodowiskowych

 • publikowanie ogólnodostępnych informacji o zasadach panujących na plaży i kąpielisku
 • promowanie zachowań prośrodowikowych


Lista plaż i bardziej szczegółowy opis każdej z nich (w języku angielskim) znajduje się na stronie: http://www.blueflag.org/