Delfy-centrum starożytnego świata

Stanowisko archeologiczne w Delfach należy do najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych pozostałości po starożytnej Grecji. Szczególną siłę przyciągania ma magia tego miejsca. Przez całe wieki w czasach antycznych do świętej wyroczni w Delfach pielgrzymowali ludzie, aby otrzymać od kapłanki Pytii odpowiedź na nurtujące ich problemy. Nawet podejmowanie  decyzje wagi państwowej jak prowadzenie wojny czy założenie kolonii, musiały być poprzedzone przepowiednią wyroczni w Delphi.

Delfy (autor:Jason-Morrison)
Delfy (autor:Jason-Morrison)

Sława wyroczni była tak wielka, że sięgało po za obszar starożytnej Grecji. Po porady zwracano się też z Egiptu i krajów Azji Mniejszej. Odpowiedzi na nurtujące przybyszów pytania udzielane były przez kapłankę Pytię, która pod wpływem narkotycznych oparów formowała niejasne odpowiedzi. Taka dwuznaczność rad powodowała, że nie można było podważyć wiarygodności podawanych zaleceń.

Poszukując odpowiedzi na nurtujące ich pytania pielgrzymi przynosili ze sobą wartościowe dary, w nadziei zyskania przychylności wyroczni, co spowodowało przez wiele wieków nagromadzenie wielkiej ilości różnorakich  przedmiotów, które dziś są cennymi zabytkami.Wraz ze wzrostem znaczenia i zamożności tego świętego miejsca, które przez Greków było uważane za centrum świata, zaczęły powstawać coraz bardziej imponujące obiekty religijne,skarbce dla innych miast greckich jak i obiekty służące do przeprowadzania zawodów sportowych.