Olimpia- starożytne sanktuarium

W zachodniej części  Peloponezu, w dolinie rzeki Alfeios znajduje się najsłynniejsze sanktuarium starożytnej Grecji. Było ono poświęcone Zeusowi, ojcowi wszystkich greckich bogów. Sławę i poważanie w starożytnej Grecji sanktuarium Zeusa uzyskało dzięki odbywającym się co cztery lata igrzyskom sportowym ku czci Zeusa, na które przybywali zawodnicy nawet z najbardziej odległych krańców starożytnej Grecji.

Olompia

Olimpia

Tym sposobem położona na uboczu Olimpia stała się jednym z najważniejszych  religijnych, kulturalnych i sportowych centrów starożytnej Grecji i całego świata. Mimo ciężkich czasów jakie doświadczyła Grecja po okresie świetności, idea szlachetnej rywalizacji i współzawodnictwa przetrwała do kilkanaście wieków dając podwaliny pod nowożytną ideę olimpijską.

Na terenie archeologicznego stanowiska w Olimpii znajduje się wiele obiektów o różnym przeznaczeniu. Centralny punkt stanowi świątynia Zeusa, do której w starożytnych czasach podążali Grecy z najdalszych zakątków kraj, by składać dary i prosić o pomyślność. Dziś o potędze świątyni świadczą tylko pozostałe kolumy doryckie.

Są tu też podobne pozostałości po świątyni Hery, jednej z  najstarszych monumentalnych świątyń greckich.  Świątynia ta położona jest  w północno- zachodniej części świętego miejsca Atis, w pobliżu południowych zboczy góry Kronios.

W południowej części znajdują się pozostałości po starożytnym stadionie olimpijskim. Wymiary tego obiektu to 212m na 30-34m.  Wokół stadionu były umieszczone podwyższenia, aby widzowie mieli możliwość obserwowania zmagań atletów. Wielka popularność zawodów sportowych sprawiła, że dość szybko zatraciły one swój religijny charakter i stały się wydarzeniem rozrywkowym.

Olimpia – muzeum

Muzeum archeologiczne w Olimpii jest jednym z najważniejszych muzeów w Grecji. Pokazuje ono długą i ciekawą historię najbardziej uświęconego sanktuarium starożytności, sanktuarium Zeusa, ojca Bogów i Ludzi, miejsca gdzie narodziła się idea igrzysk olimpijskich. Bogactwo i różnorodność zabytków spowodowało, że stanowisko archeologiczne w Olimpii zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Ekaspoanat z muzeum w Olimpii

Koryncki hełm z brązu - Muzeum Archeologiczne - Olimpia

Stała ekspozycja w muzeum zawiera znaleziska pochodzące z wykopalisk znajdującym się na terenie świętego gaju, zwanego Altis. Był to 4-hektarowy obszar otoczony murem, na którym sukcesywnie wznoszono nowe budowle sakralne ku czci Zeusa, a także innych greckich Bogów. W takim ważnym  miejscu kultu religijnego przez były gromadzone prace wybitnych artystów starożytnych.

Na szczególną uwagę zasługuje przebogata kolekcja starożytnych rzeźb np. głowa Hery z VI w. p.n.e. i posąg Hermesa Praksytelesa z IV w. p.n.e.  Można tu podziwiać znaczną kolekcję przedmiotów z brązu, jedną z najbogatszych kolekcji tego typu w świecie (np.przedmioty z brązu, w tym perski hełm zdobyty przez Ateńczyków w bitwie pod Maratonem i hełm Miltiadesa, zwycięskiego ateńskiego dowódcy). Uwagę zwiedzających przyciąga także bogata kolekcja terakoty oraz przedmioty z pracowni znanego artysty Fidiasza (w tym kubek z jego podpisem). W muzeum jest również dział poświęcony antycznym igrzyskom olimpijskim. Można tam zobaczyć przyrządy sportowe używane przez ówczesnych zawodników: dyski do rzutu dyskiem, ciężary do podnoszenia i inne.

Ceny biletów (za:http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.jsp?obj_id=7126)

  • normalny – 6 euro
  • ulgowy – 3 euro