Greckie zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Grecja jest jednym z tych państw, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze występuje nagromadzenie różnego rodzaju zabytków, co pozwala turystom w krótkim czasie zwiedzić sławne na cały świat  miejsca świadczące o wielowiekowej historii tego miejsca. Wyjątkowość i znaczenie greckich zabytków uwiarygadnia lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, która wskazuje aż 18 miejsc mających ogromne znaczenie w historii świata i Europy.

 

 

 

 

 1. Stanowisko archeologiczne Filippi
 2. Stare Miasto Korfu
 3. Zabytkowe centrum (Chora) z klasztorem Św. Jana Teologa oraz Jaskinią Apokalipsy na wyspie Patmos
 4. Stanowiska archeologiczne w Mykenach i Tirynsie
 5. Stanowiska archeologiczne w Verginie
 6. Pythagorion i Herajon na wyspie Samos
 7. Klasztory Dafni w Attyce, Osios Loukas w Beocji i Nea Moni na Chios
 8. Delos
 9. Olimpia – stanowisko archeologiczne
 10. Mistra
 11. Średniowieczne miasto Rodos
 12. Stanowisko archeologiczne w Epidauros
 13. Zabytki wczesnochrześcijańskie i bizantyjskie w Salonikach
 14. Meteora
 15. Góra Athos
 16. Akropol w Atenach
 17. Stanowisko archeologiczne w Delfach
 18. Świątynia Apollina Epikuriosa w Bassai

 

Mapa najważniejszych zabytków w Grecji

 

 Mapa najważniejszych zabytków w Grecji

 

Knossos – najciekawsze zabytki

Pałac w Knossos

Pałac w Knossos jest najbardziej znaną pozostałością po cywilizacji minojskiej. Pałac w Knossos był jednocześnie centrum tej cywilizacji. Miejsce to kojarzone jest głownie z historiami pochodzącymi z greckich mitów o Labiryncie i żyjącym tam Minotaurze oraz Dedalu i Ikarze.

Pierwszy kompleks pałacowy został zbudowany około 2000 r. p.n.e, ale wkrótce został kompletnie zniszczony przez trzęsienie ziemi w 1700 r. p.n.e. Na tym miejscu został natychmiast zbudowany nowy kompleks pałacowy, o skomplikowanej strukturze, która przypominała labirynt. W połowie 15 wieku p.n.e pałac został częściowo zniszczony przez Achajów, którzy najechali Kretę z Grecji kontynentalnej. Całkowite zniszczenie pałacu nastąpiło w 14 wieku p.n.e (prawdopodobny wpływ wybuchu wulkanu na Santorini).

Płac w Knossos

Płac w Knossos

W końcu 19 wieku zaczęto wykopaliska na tym stanowisku archeologicznym, jednak kompleksowa eksploracja starożytnych zabytków zostały przeprowadzone przez Sir Artura Evansa w latach(1900-1913 and 1922-1930). W trakcie wykopalisk nie zauważono żadnych instalacji militarnych

Pałac w Knossos jest największym i najbardziej spektakularnym przykładem cywilizacji minojskiej. Powierzchnia tego kompleksu zajmuje prawie 20 000 km kwadratowych. Piętrowe zabudowania na tym obszarze zostały dostosowane do ukształtowania terenu. w dolnych partiach kompleksu pałacowego mieściły się pomieszczenia gospodarcze i produkcyjne. Odnalezione pozostałości wskazywały na istnienie warsztatów garncarskich i kamieniarskich, oraz magazynów służących do gromadzenia pożywienia.

Delfy-centrum starożytnego świata

Stanowisko archeologiczne w Delfach należy do najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych pozostałości po starożytnej Grecji. Szczególną siłę przyciągania ma magia tego miejsca. Przez całe wieki w czasach antycznych do świętej wyroczni w Delfach pielgrzymowali ludzie, aby otrzymać od kapłanki Pytii odpowiedź na nurtujące ich problemy. Nawet podejmowanie  decyzje wagi państwowej jak prowadzenie wojny czy założenie kolonii, musiały być poprzedzone przepowiednią wyroczni w Delphi.

Delfy (autor:Jason-Morrison)

Delfy (autor:Jason-Morrison)

Sława wyroczni była tak wielka, że sięgało po za obszar starożytnej Grecji. Po porady zwracano się też z Egiptu i krajów Azji Mniejszej. Odpowiedzi na nurtujące przybyszów pytania udzielane były przez kapłankę Pytię, która pod wpływem narkotycznych oparów formowała niejasne odpowiedzi. Taka dwuznaczność rad powodowała, że nie można było podważyć wiarygodności podawanych zaleceń.

Poszukując odpowiedzi na nurtujące ich pytania pielgrzymi przynosili ze sobą wartościowe dary, w nadziei zyskania przychylności wyroczni, co spowodowało przez wiele wieków nagromadzenie wielkiej ilości różnorakich  przedmiotów, które dziś są cennymi zabytkami.Wraz ze wzrostem znaczenia i zamożności tego świętego miejsca, które przez Greków było uważane za centrum świata, zaczęły powstawać coraz bardziej imponujące obiekty religijne,skarbce dla innych miast greckich jak i obiekty służące do przeprowadzania zawodów sportowych.