Ambasador Grecji zachęca do spędzenia wakacji w Grecji

Greckie władze  zdają sobie sprawę, że w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej rozwój branży turystycznej i napływ nowych turystów może być pomocny w przezwyciężeniu obecnych trudności gospodarczych. W promowanie walorów turystycznych swojego państwa włączył się ambasador Grecji w Polsce, który  w wywiadzie dla Wiadomości Turystycznych zachęca Polaków do urlopu w kolebce cywilizacji europejskiej.

 

Szanowni Przyjaciele,

Chciałbym przede wszystkim wyrazić moje podziękowanie Redakcji „Wiadomości Turystycznych”, która gości moje słowa i stwarza możliwość komunikacji oraz sposobność, by podziękować przyjacielskiemu narodowi polskiemu za jego ciepłe uczucia wobec Grecji. Pragnę również podkreślić wieloletnie więzi przyjaźni i współpracy, jakie łączą nasze dwa państwa. Jest wiadome, że niektóre dziedziny, takie jak turystyka, obszar biznesu i kultury stwarzają wyjątkowe perspektywy współpracy, dzięki przyjacielskiemu usposobieniu i zbliżeniu narodów naszych państw.

Niezaprzeczalnie kryzys finansowy ma dziś wpływ na życie codzienne obywateli, prawie na całym świecie. Jednak podróż rekreacyjna stanowi głęboką ludzką potrzebę i nie powinna być traktowania jako zbędny luksus. Przeciwnie, podróż może i stwarza możliwość ucieczki od codzienności, jako rodzaj wybawienia od problemów i kryzysu. Różne atrakcyjne destynacje turystyczne w Grecji stwarzają właśnie tę możliwość.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że – zgodnie z dostępnymi danymi – Grecja stanowi dla Polski kraj, który cieszy się wzrastającym zainteresowaniem. Kraj, który jako całość pozostaje atrakcyjny i spokojny, jak zawsze. Tak jak w tym samym stopniu pozostają spokojne i nietknięte przez kryzys tradycyjne wyspy, błękitne morze i miły grecki klimat.

Polski turysta był zawsze i pozostaje mile widziany w Grecji. Grecy szanują Polaków za ich wychowanie, wysoką kulturę osobistą i poziom, jaki reprezentują jak i również za miłość do naszego kraju. Jestem głęboko przekonany, że i Polscy turyści cenią Grecję za jej kulturę, klimat, morze, gastronomię i gościnnych ludzi.

Nasz kraj pozostaje otwarty, przyjacielski, całkowicie bezpieczny i gościnny. Jak zawsze. Chciałbym również podkreślić, że w Grecji nie obsługujemy, a gościmy turystów. Gdyż słowo FILOXENIA (gościnność) było i jest respektowane przez wszystkich. Ten fakt potwierdzają głównie kilkanaście tysięcy Polaków, którzy dziś mieszkają w Grecji.

Naszym dążeniem jest wzmocnienie dalszej promocji Grecji na polskim rynku turystycznym, tak, by każdy obywatel tego kraju poznał piękno Grecji oraz docenił istniejące oferty, które spełniają wszystkie wymagania. Wkład, który wnoszą w tym celu prywatne przedsiębiorstwa jest rzeczywiście warty uznania.

Wraz z nową turystyczną strategią, Grecja koncentruje się głównie na rozwoju turystyki tematycznej, czyli na rozwoju turystki kongresowej, agroturystyki oraz turystyki religijnej. W ten sposób Grecji dąży do wykorzystania i promowania ogromnych zasobów historycznych, archeologicznych, religijnych, kulturalnych, gastronomicznych, jakimi dysponuje.

Poza tym, przy cenach hotelowych, pozostających na niskich poziomach, Grecja oczekuje i w tym roku z radością, by powitać dużą ilość Polskich turystów, którzy doświadczą grecką gościnność, zasmakują gastronomicznych specjałów kraju i będą wypoczywać na wspaniałych plażach z błękitnym morzem. Turystyczne destynacje w Grecji to jest zawsze doświadczenie życia. W tym roku jawi się jednak, jako okazja, którą należy przeżyć. Nie można jej stracić!!.

źródło:http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/AuthoritiesAbroad/Europe/Poland/EmbassyWarsaw/pl-PL/Wywiad+Ambasadora+Grecji+dla+czasopisma+Wiadomości+Turystyczne.htm